Személyi segítés és szállítás

Személyi segítő szolgálat

 • A bekövetkezett funkcióképesség-csökkenés által érintett tevékenység támogatása
 • A tevékenységek listája minden esetben az egyéni szükségletekhez igazodik (részletes felsorolás a Tevékenységi kódok-ban)
 • Személyi segítőink olyan gyakorlatorientált szakemberek, akik:
  • Szakirányú végzettséggel, speciális képzettséggel és több éves tapasztalattal rendelkeznek
  • Elfogadják a másságot
  • Tiszteletben tartják az emberi méltóságot
  • Rendelkeznek a megfelelő önismerettel és empátiás készséggel
  • A segítő szakma etikai szabályait ismerik, alkalmazzák és büntetlen előéletűek
  • Az ügyféllel együttműködésben valósítják meg a feladatokat, betartják kompetenciahatáraikat

Szállító szolgálat

 • Speciálisan kialakított gépjárművel (rámpa, 4+3 pontos biztonsági rögzítés),
 • Szükség esetén kerekesszéket és segítőt biztosítunk
 • Gépjárművezetőink szakirányú végzettséggel rendelkeznek, speciális képzettséggel, és több éves gyakorlattal végzik munkájukat.

Információnyújtás és tanácsadás

 • Igénybe vehető támogatások, szolgáltatások léte, tartalma, hozzájutás módja, feltételei