Fejlesztés munkatársai

Zalabai Péterné – fejlesztési vezető
A stratégiai tervezés szempontjainak számbavétele és képviselete, szakmapolitikai lobby-tevékenység folytatása, az akadálymentes környezeti program koordinálása, irányítása, szakmai modellek kidolgozása, a megírandó pályázatok szakmai részének elkészítése, facilitálása, a képzéssel kapcsolatos szakmai tanácsadás, javaslatétel, vezetőségi döntését követően megvalósítás a képzésért felelős bevonásával, irányítja és felügyeli az Alapítvány arculatának kialakítását, megjelenítését.

Dr. Ozvári Lukács Ádám – jogász
Alapítványunk ügyfeleinek segítése jogi esetekben, kiemelten a társadalombiztosítási és munkajogi esetekre, szükség esetén jogképviselet biztosítása, bíróságok, egyéb hatóságok előtt.

Dr. Ozvári-Lukács Réka – jogászrehabiltációs mentor
Jogi tanácsadás, a 327/2012-es kormányrendeletben meghatározott rehabilitációs mentori feladatok ellátása.

Ilisics Gábor – informatikai munkatárs
Az alapítvány informatikai feladatainak ellátása, a munkatársak informatikai támogatása, az alapítvány számítógépes gépparkjának biztonságos és az igényeknek megfelelő fejlesztésű üzemeltetése.

Nagy János – integrált rendezvényszervező
Ellátja a rendezvényszervezéssel összefüggő adminisztrációs, szervezési, megvalósítási feladatokat.

Kovácsné Győrik Kinga – akadálymentesítési munkatárs
Akadálymentesítési felmérés módszertanának kidolgozása, akadálymentes felmérések elvégzése, ehhez kapcsolódó pályázatokban szakmai segítségnyújtás.

Kőszegi Tamás  ✝ – közösségi civil szervező
Az Alapítvány működésével kapcsolatos szervezési feladatokat látja el.

Lőrincz Andrea – nonprofit ügyintéző és szervező
Részt vesz a kapcsolatrendszer kiépítésében és gondozza a szakmai kapcsolatokat.