A szolgáltatás működtetésével összefüggő dokumentumok

Támogató Szolgálat működési engedélye

Támogató szolgálat szervezeti és működési szabályzata

Támogató szolgálat szakmai programja

Tájékoztatás az ellátottjogi képviselőről

Tájékoztatás térítési díjról

Támogató szolgálat gépjármű üzemeltetési szabályzata

Tájékoztató a KENYSZI rendszerrel kapcsolatban

Orvosi nyilatkozat