Bemutatkozás

 
A Motiváció Alapítványt Zalabai Péterné és több fogyatékos emberekkel foglalkozó szervezet hozta létre 1991-ben. Ekkor még a szervezet alig pár munkatársat számlált, és tevékenységét egy még garzonlakásnak is csak jóindulattal nevezhető helységben végezte.

A Kollégák a  nemzetközi jó gyakorlatok, és módszertanok ismeretében hozzáláttak a fogyatékos emberek élethelyzetének, körülményeinek, a szociális háló rájuk vonatkozó részének vizsgálatához. Az így szerzett információk birtokában felvették a kapcsolatot a fogyatékos emberekkel foglalkozó civil és állami szervezetekkel annak érdekében, hogy célcsoportunk érdekeit hatékonyan képviseljék. Munkatársaink telefonon fogadták az ügyfelek hívásait, akiknek információt, szakmai tanácsot adtak, illetve diszkrimináció esetén ügyükben eljártak az illetékes szerveknél.

Az alakulást követő két évben megalakult Személyi Segítő Szolgáltunk (ma Támogató Szolgálat), melynek munkatársai Budapest egész területén segítik ma is otthonukban vagy ügyeik intézésben az arra jogosult fogyatékos személyeket, információt adnak segédeszközök beszerzéséről, szállítják ügyfeleinket speciálisan átalakított gépjárműveken. A szolgáltatás során kialakított módszertan számos eleme épült be a későbbi Támogató Szolgálatokkal kapcsolatos törvénybe, szervezetünk hosszú évekig módszertani központként segítette az ország más pontjain kialakuló támogató szolgálatok létrejöttét.

Szintén az egyik legrégebbi – a  személyi segítő szolgálattal egy időben alakult – szolgáltatásunk Munkaerő-piaci Szolgáltatásunk (ma Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatás), ami a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedését segíti elő a munkavállaló és a munkavállalói oldal számára nyújtott szolgáltatásain keresztül. A kollégák a munkaközvetítés mellett az évek során számos elemmel bővítették ki a szolgáltatást az igényeknek megfelelően, a munkavállalóknak és a munkaadóknak egyaránt biztosítanak tréningeket, és személyes tanácsadást.

Alapítványunk harmadik Alappilléreként szintén korán jött létre az Egyenlő Esélyű Hozzáférést Biztosító Akadálymentes Környezeti Tanácsadást biztosító programunk, melynek keretében szakértő kollégáink Zalabai Péterné vezetésével felmérik az akadálymentességnek való megfelelés szempontjából a fogyatékos emberek számára fontos közintézményeket, közterületeket, turisztikailag fontos, illetve – egyéni felkérés alapján – egyéb objektumokat. A program során mára több tízezer objektum felmerését végezték el a kollégák egy minden fogyatékossági csoport számára jól alkalmazható sztenderd lista alapján.

A Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatásunk részeként alakult meg 2001-ben Fogyatékos Fiatalok Re/integrációját Segítő Szolgálatunk (röviden: FFRISS), melynek keretében közoktatási intézménybe látogatnak szervezeti egységünk látás, hallás és mozgássérült tagjai, hogy ún. esélyórák keretében bemutassák a felnövekvő generációnak a fogyatékos emberek világát. Ezen kívül e szervezeti egység kollégái partnerségben egy piacvezető informatikai céggel együtt támogatnak fogyatékos fiatalokat tanulmányaikban.

2004-ben alakult meg Jogsegély Szolgálatunk, ami magába foglalja az ingyenes jogi tanácsadást megváltozott munkaképességű, egészségkárosodással élő, valamint fogyatékos (látás-, hallás-, mozgás-, értelmi, vagy mentálisan sérült) emberek részére valamennyi jogterületen.

2007-ben alakult meg legfrissebb szervezeti egységünk a Fejlesztési csoport. E szervezeti egység feladata a szervezeten belüli és kívüli egységes kommunikáció az állandó innováció biztosítása, változásmenedzsment, pályázatfigyelés és írás, új projektek menedzselése, a szervezet egészét érintő pr és marketing tevékenység végzése, valamint az állandó hálózat és kapcsolatépítés.

A szervezeti infrastruktúra fejlődésével természetesen kinőttük a kis garzont és előbb a Váci úton több ingatlanban, majd 1996-ban a Henszlmann Imre utcába költözött az Alapítvány. Jelenlegi telephelyünkre a Honvéd utca 22 alá 2007-be költöztünk, ahol egy több mint 400 m2-es akadálymentesített irodában, több helységben és egy kisebb és nagyobb kiválóan gépesített előadóhelységben várjuk ügyfeleinket.

Kollégáink száma is exponenciálisan emelkedett az évek során. Az új szolgáltatásokba egyre több szakértő kollégát vontunk be, jelenleg 56 állandó munkatárssal dolgozunk, akik többségükben felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek (szociális munkások, jogászok, szociológusok). Alapítványunk dolgozói közül 16 megváltozott munkaképességű személy, így mi nem csakhogy hiszünk az integrált foglalkoztatásban, de 1991 óta folyamatosan meg is valósítjuk azt.